Revize, kontroly, měření

Do té to části patří zejména:

  • zajištění, provádění kontrol a revizí technických zařízení
  • provádění vnitřních auditů
  • kontroly stavenišť
  • vybavování provozů před kolaudacemi

Dále provádíme orientační měření:

  • alkoholu u zaměstnanců
  • hluku
  • osvětlení
  • proudění vzduchu
  • povrchových teplot
  • úniku zemního plynu a propan butanu

Měření provádíme vlastními přístroji, které je možno i zapůjčit. Více informací naleznete na stránce půjčovna.

Měření prostředí a alkoholu:

  cena za: do 5 měření další měření
hluk měřící místo 160,- Kč 130,- Kč
osvětlení měřící místo 150,- Kč 110,- Kč
proudění vzduchu měřící místo 210,- Kč 180,- Kč
povrchové teploty měřící místo 80,- Kč 60,- Kč
úniky plynu hodinu 700,- Kč 700,- Kč
alkohol osobu 40,- Kč 35,- Kč

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou včetně vyhotovení příslušných protokolů.

Pro smluvní zákazníky BEZPO Benešov je měření účtováno jako vícenáklady dle smlouvy.

Ceny jsou bez DPH. Dopravné 9,- Kč/km.