Revize, kontroly, měření

Do té to části patří zejména:

  • zajištění, provádění kontrol a revizí technických zařízení
  • provádění vnitřních auditů
  • kontroly stavenišť
  • vybavování provozů před kolaudacemi

Dále provádíme orientační měření:

  • alkoholu u zaměstnanců
  • hluku
  • osvětlení
  • proudění vzduchu
  • povrchových teplot
  • úniku zemního plynu a propan butanu

Měření provádíme vlastními přístroji, které je možno i zapůjčit. Více informací naleznete na stránce půjčovna.