Bezpečnost práce a požární ochrana

Oblast dokumentační:

Kompletní zpracování veškeré dokumentace potřebné pro danou firmu s ohledem na činnosti a vybavení. Komunikace se státními institucemi.

Příklad běžně zpracovávaných materiálů: vypracováni seznamů ochranných pomůcek, zpracování zakázaných prací, lékařských prohlídek, druhů prostředí pro el. zařízení, plánu elektroúdržby, nejrůznější technologické postupy, provozní řády, poplachové směrnice, požární řády, posouzení požárního nebezpečí, operativní karty a další provozní dokumentace.

Úřady a státní orgány:

Mimo zajišťování nejrůznějších povolení, se především zaměřujeme na pomoc zákazníkům v případech nejrůznějších státních kontrol. Nejen že jsme přítomni těmto kontrolám a můžeme tak zákazníkům radit přímo na místě, ale i dále se podílíme na odstranění nalezených závad. V neposlední řadě zajišťujeme služby i v méně příjemných věcech jako například pracovní úrazy, soudní jednání a další.

ISO:

V rámci této služby zajistíme přípravu, zpracování a zavedení systémů řad 9000, 14000, 18000. Následně zajistíme certifikaci a vše potřebné k úspěšnému používání těchto systémů.