Ekologie a hygiena práce

Ekologie

Služby v oblasti ekologie jsou zajišťovány prostřednictvím našich smluvních partnerů .

Jedná se především o zpracování havarijních plánů, vedení a zpracování hlášení o produkci odpadů a další.

Součástí této služby je i dodávka sorbentů, utěrek, havarijních souprav, a dalších produktů od f. HAPPY END CZ. Více informací.

Hygiena práce

Z pohledu hygieny práce zajišťujeme především vypracování kategorizace prací, provádíme orientační měření prostředí a další poradenství při řešení pracovního prostředí a prací zaměstnanců.