Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Na této stránce je možné vygenerovat prázdný nebo vyplněný formulář ve formátu pdf. (Pro ochranu soukromí vyplněné údaje neukládáme.)

Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele. (jeho číslo)

Místo pobytu na území ČR, jde-li o cizince.

Uvede se podmínka, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (nezbytný zdravotnický prostředek, technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení, například podrobení se odbornému vyšetření podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku).

Vyplní se v případech stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.