Otázky a odpovědi - kalkulátor lékařských prohlídek

Svařování:

Proč jsou v kalkulátoru uvedeny dva termíny pro svařování ?

Jeden termín je pro svařování elektrickým obloukem uvedený ve vyhlášce a druhý termín je pro ostatní svařovaný uvedený v normě.

Řidiči:

Kteří řidiči jsou uvedeni v části - Jiné právní předpisy.

Jsou to řidiči podle zákona 361/2000 Sb.

Proč jsou u řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle §87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ... uvedeny další související prohlídky ?

Tyto prohlídky podle zákona 361/2000 Sb. jsou  předepsány všem řidičům, kteří nejsou uvedeni v §87, odstavci 1. tohoto zákona.